?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ⎛⎝bqceT⎠⎞title_temp 定柱式旋臂起重机是怎么样的?- 河南省时代输送设备有限公?/title> <meta name="keywords" content="鏃嬭噦璧烽噸鏈?/> <link href=" /> <link href="/template/shidai/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://ysn0592.com/">羺</a></h1> <div class="top_box"> <div class="top"> <div class="top_l">河南省时代输送设备有限公司为您免费提?a href="http://ysn0592.com/">悬臂?/a>?a href="/supply/">防爆电动葫芦</a>?a href="/news/">KBK旋臂?/a>等相关信息发布和相关资讯,敬请关注!</div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="logo_box"> <div class="logo"> <div class="logo_l"> <a href="http://ysn0592.com/" title="悬臂?> <img src="/uploads/logo/203.jpg" alt="悬臂? /> </a> </div> <div class="logo_r"> <div class="logo_dh"><img src="/template/shidai/images/tel.jpg" alt="河南省时代输送设备有限公? /> </div> <div class="logo_hm"> <div class="hm_u">24小时服务咨询热线?br /> <span></span></div> </div> </div> </div> </div> <div class="nav_box"> <div class="nav"> <ul> <li><a href="http://ysn0592.com/" class="cur" title="网站首页" rel="nofollow">网站首页</a></li> <li><a href="http://ysn0592.com/supply/" title="产品中心" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="http://ysn0592.com/news/" title="新闻资讯" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="http://ysn0592.com/about/about4.html" rel="nofollow" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a href="http://ysn0592.com/about/about2.html" rel="nofollow" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://ysn0592.com/about/about5.html" rel="nofollow" title="工程案例">企业文化</a></li> <li><a href="http://ysn0592.com/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="banner" id="flashs"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/202.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/208.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/204.jpg"; for (i=1;i<=3;i++) { if(picarr[i]!="") { var j=i-1; document.write ('<div class="bgitem" style="background-image:url('+picarr[i]+');" id="flashbg'+ j + '"></div>'); }} </script> </div> <div class="search_box"> <div class="search"> <div class="search_l">热门关键词: <a href="http://ysn0592.com/" title="悬臂?>悬臂?/a> <a href="http://ysn0592.com/supply/" title="环链电动葫芦">环链电动葫芦</a> <a href="http://ysn0592.com" title="旋臂?>旋臂?/a> </div> <div class="search_r"> <div class="search-box"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/shidai/images/btn.jpg" align="top" > </form> </div> </div> </div> </div> <div class="all"> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit">产品列表</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="http://ysn0592.com/hlddhl/" title="PK环链电动葫芦">PK环链电动葫芦</a></dt> <dd><a href="http://ysn0592.com/hlddhl/pkxhlddhl/">PK型环链电动葫?/a></dd> <dd><a href="http://ysn0592.com/hlddhl/kbkxhlddhl/">KBK型环链电动葫?/a></dd> <dd><a href="http://ysn0592.com/hlddhl/fbxhlddhl/">非标型环链电动葫?/a></dd> <dt><a href="http://ysn0592.com/xbd25/" title="BZS/D悬臂?>BZS/D悬臂?/a></dt> <dd><a href="http://ysn0592.com/xbd25/bzxbd/">BZ悬臂?/a></dd> <dd><a href="http://ysn0592.com/xbd25/bxqbd/">BX墙壁?/a></dd> <dd><a href="http://ysn0592.com/xbd25/bxbhd/">BX壁行?/a></dd> <dt><a href="http://ysn0592.com/xbd/" title="BZS/D旋臂?>BZS/D旋臂?/a></dt> <dd><a href="http://ysn0592.com/xbd/bzxbd40/">BZ旋臂?/a></dd> <dd><a href="http://ysn0592.com/xbd/kbkxbd/">KBK旋臂?/a></dd> <dd><a href="http://ysn0592.com/xbd/cxxbqcj/">重型旋臂起重?/a></dd> <dt><a href="http://ysn0592.com/phd/" title="PDJ平衡?>PDJ平衡?/a></dt> <dd><a href="http://ysn0592.com/phd/pjphd/">PJ平衡?/a></dd> <dd><a href="http://ysn0592.com/phd/pdjphd/">PDJ平衡?/a></dd> <dd><a href="http://ysn0592.com/phd/pajphd/">PAJ平衡?/a></dd> <dt><a href="http://ysn0592.com/xbqzj/" title="BX壁式悬臂?>BX壁式悬臂?/a></dt> <dt><a href="http://ysn0592.com/qbqzj/" title="BX墙壁起重?>BX墙壁起重?/a></dt> <dt><a href="http://ysn0592.com/ydsqzj/" title="MQ移动式起重机">MQ移动式起重机</a></dt> <dd><a href="http://ysn0592.com/ydsqzj/ydxbd/">移动旋臂?/a></dd> <dd><a href="http://ysn0592.com/ydsqzj/stlmd/">手推龙门?/a></dd> <dt><a href="http://ysn0592.com/xbdqzj/" title="KBKS/D组合起重?>KBKS/D组合起重?/a></dt> <dd><a href="http://ysn0592.com/xbdqzj/osxbd/">欧式悬臂?/a></dd> <dd><a href="http://ysn0592.com/xbdqzj/gxkbkqcj/">刚性kbk起重?/a></dd> <dd><a href="http://ysn0592.com/xbdqzj/sdclqcj/">手动单梁起重?/a></dd> <dd><a href="http://ysn0592.com/xbdqzj/ddslqcj/">电动双梁起重?/a></dd> <dt><a href="http://ysn0592.com/qzjpj/" title="起重机配?>起重机配?/a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">联系我们</div> <div class="lianxi"> <dl> <dd> <p>羺:电话?</p> <p>羺:手机?5936560655</p> <p>邮箱?a href="mailto:" title="邮箱" ></a></p> <p>网址?a href="http://羺:ysn0592.com" title="网址">羺:ysn0592.com</a></p> <p>地址:河南封丘尹岗工业区</p> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap"><a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容</div> <div class="content"> <div class="news_xaingxi"><h1>定柱式旋臂起重机是怎么样的?/h1></div> <div class="news_author"> 来源?a href='http://ysn0592.com/news/583.html'>http://ysn0592.com/news/583.html</a>   发布时间?021-11-04 </div> <div class="news_content"> <p><p> 旋臂起重机的工作强度为轻型,起重机由立柱、旋转臂、旋转驱动装置和电动葫芦组成,立柱下端用地脚螺栓固定在混凝土基础上,用摆线针轮减速装置驱动旋臂旋转,电动葫芦在旋臂工字钢上作左右直线运行,并起吊起吊重物。吊车旋臂是一种自重轻、跨度大、起重量大、经济耐用的空心钢结构。内置行<b><a href="http://ysn0592.com/" target="_blank" style="font-weight:bold">旋臂?/a></b>MODE型走机构,采用带滚动轴承的特殊工程塑料走轮,摩擦力小,行走轻便;结构尺寸小,尤其适合提高吊钩行程?</p> <p style="text-align:center;"> <img style="max-width:100%;" src="/uploads/image/20211104/202_0355.jpg" alt="旋臂起重? width="350" height="292" title="旋臂起重? align="" /> </p> <a href="http://ysn0592.com/supply/29.html" target="_blank">定柱式旋臂起重机</a>也叫立柱式起重机,起重量?25Kg-5000Kg,可根据客户需要,设计出定制的专用提升设备,是特别常用?a href="http://ysn0592.com/supply/156.html" target="_blank">旋臂?/a>?br /> 定柱式旋臂起重机结构新颖、合理、简单、操作方便、旋转灵活、操作空间大,是节能、有效的物料吊运设备,可广泛应用于厂矿、车间的生产线、装配线和机床的上、下工作及仓库、码头等场合的重物吊运。固定柱旋臂根据其所用的旋臂类型可分为:BZD型和BZD-JKBK型?br /></p> </div> <div class="pagess"> <ul><div>下一?<a href="582.html">环链电动葫芦如何做好接地线和绝缘线?</a></div> </ul> </div> <div class="info_key">相关标签?a href='/key.aspx?k=%e6%97%8b%e8%87%82%e8%b5%b7%e9%87%8d%e6%9c%ba'>旋臂起重?/a>,</div> </div> <div class="clear"></div> <div class="cateslist"> <dl> <dt>相关产品</dt> <dd> <div class="img"> <a href="http://ysn0592.com/supply/178.html" title="BZ-KBK旋臂起重? ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/3150/208259315045499.jpg?path=ysn0592.com/uploads/cp/208259315045499.jpg" title="BZ-KBK旋臂起重? alt="BZ-KBK旋臂起重?/></a> </div> <div class="txt"> <a href="http://ysn0592.com/supply/178.html" title="BZ-KBK旋臂起重? >BZ-KBK旋臂起重?/a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="http://ysn0592.com/supply/173.html" title="立柱式旋臂起重机" ><img src="/uploads/cp/204.png" title="立柱式旋臂起重机" alt="立柱式旋臂起重机"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="http://ysn0592.com/supply/173.html" title="羺:立柱式旋臂起重机" >羺:立柱式旋臂起重机</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="http://ysn0592.com/supply/137.html" title="重型旋臂起重? ><img src="/uploads/cp/205.png" title="重型旋臂起重? alt="重型旋臂起重?/></a> </div> <div class="txt"> <a href="http://ysn0592.com/supply/137.html" title="重型旋臂起重? >重型旋臂起重?/a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="http://ysn0592.com/supply/52.html" title="悬臂吊起重机" ><img src="/uploads/cp/203.jpg" title="悬臂吊起重机" alt="悬臂吊起重机"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="http://ysn0592.com/supply/52.html" title="羺:悬臂吊起重机" >羺:悬臂吊起重机</a> </div> </dd> </dl> </div> <div class="zklist"> <div class="zklist-T">相关新闻</div> <div class="zklist-C"> <ul> <li><a href="http://ysn0592.com/news/583.html" rel="nofollow" title="定柱式旋臂起重机是怎么样的? >定柱式旋臂起重机是怎么样的?/a></li> <li><a href="http://ysn0592.com/news/578.html" rel="nofollow" title="旋臂起重机在雨天怎样保养? >旋臂起重机在雨天怎样保养?/a></li> <li><a href="http://ysn0592.com/news/568.html" rel="nofollow" title="在使用旋臂起重机的时候,应该注意哪些问题? >在使用旋臂起重机的时候,应该注意哪些问题?/a></li> <li><a href="http://ysn0592.com/news/563.html" rel="nofollow" title="旋臂起重机怎么进行保养维护? >旋臂起重机怎么进行保养维护?/a></li> <li><a href="http://ysn0592.com/news/558.html" rel="nofollow" title="简单分享一下旋臂起重机具体的操作使? >简单分享一下旋臂起重机具体的操作使?/a></li> <li><a href="http://ysn0592.com/news/553.html" rel="nofollow" title="旋臂起重机安装的具体步骤是怎么样的? >旋臂起重机安装的具体步骤是怎么样的?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="footer"> <div class="footernav"> <div class="foot_u"> <a href="http://ysn0592.com/" rel="nofollow" title="网站首页" >网站首页</a>| <a href="http://ysn0592.com/about/about4.html" rel="nofollow" title="关于我们" >关于我们</a>| <a href="http://ysn0592.com/supply/" rel="nofollow" title="产品展示" >产品展示</a>| <a href="http://ysn0592.com/news/" rel="nofollow" title="新闻资讯" >新闻资讯</a>| <a href="http://ysn0592.com/sitemap.html" title="网站地图" >网站地图</a>| <a href="http://ysn0592.com/sitemap.xml" title="XML" >XML</a>| <a href="http://ysn0592.com/4g/" target="_blank" >手机网站</a>| <a href="http://ysn0592.com/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a> </div> </div> <div class="foot"> <div class="foot_d"> <div class="foot_l"> Copyright©ysn0592.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow" >复制链接</a>) 河南省时代输送设备有限公?技术支持: 版权所有,严禁转载或镜像,违者必究! <br /> 旋臂吊哪家好?供应订做多少钱?PK环链电动葫芦怎么样?诚信公司以批发价格大量现货提供环链电动葫芦、悬臂吊生产厂家、BZD旋臂吊、BZS悬臂吊等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制! Powered by   地址:河南封丘尹岗工业区  服务热线?  邮箱?a href="mailto:"></a> <br /> <p>热门城市推广: <a href="/shanghai.html" title="上海" target="_blank" >上海</a> <a href="/beijing.html" title="北京" target="_blank" >北京</a> <a href="/tianjin.html" title="天津" target="_blank" >天津</a> <a href="/hena.html" title="河南" target="_blank" >河南</a> <a href="/jiangsu.html" title="江苏" target="_blank" >江苏</a> <a href="/huna.html" title="湖南" target="_blank" >湖南</a> <a href="/hubei.html" title="湖北" target="_blank" >湖北</a> <a href="/jiangxi.html" title="江西" target="_blank" >江西</a> <a href="/shanxi.html" title="山西" target="_blank" >山西</a> <a href="/shandong.html" title="山东" target="_blank" >山东</a></p> </div> <div class="foot_r"><img src="/template/shidai/images/weix.png" width="125" height="125" alt="" /></div> </div> </div> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?35ddf48e9418993c600b862fe323df0b"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> </html>